Polityka prywatności

1. Kim jesteśmy?

1.1 Adres naszej strony internetowej to: https://smagapaperwood.com.

1.2 Właścicielem sklepu jest smagapaperwood.com jest Monika Smaga.

Firma: Smaga Paperwood, Smaga Monika Smaga, Pęperzyn 62, kod pocztowy 89-410, Miejscowość: Pęperzyn. NIP 8431564504 , REGON 383323002.


Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób i kiedy zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje, gdy kupujesz od nas przedmiot, kontaktujesz się z nami lub zostawiasz komentarze na stronie.


2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Dla celów unijnego prawa o ochronie danych, my, Smaga Paperwood, jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz
skontaktuj się z nami w celu uzyskania dostępu, poprawienia lub usunięcia danych osobowych, pisząc na adres:

Smaga Paperwood

Monika Smaga

Pęperzyn 62

89-410 Pęperzyń

Polska

e-mail: biuro@smagaprojektanci.pl


3. Jakie dane osobowe zbieramy.

3.1 Kiedy kupujesz coś w naszym sklepie, w ramach procesu kupna i sprzedaży zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz, takie jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail, informacje o płatnościach oraz szczegóły zamawianego produktu .

3.2 Możesz również podać nam dodatkowe dane, takie jak numer telefonu do dostawy.
3.3 Gdy przeglądasz nasz sklep, automatycznie otrzymujemy również adres protokołu internetowego (IP) Twojego komputera w celu dostarczenia nam informacji, które pomagają nam poznać Twoją przeglądarkę i system operacyjny.
3.4 Marketing e-mailowy. Jeśli nas o to poprosisz, możemy wysyłać Ci wiadomości e-mail o naszym sklepie, nowych produktach i innych aktualizacjach.

3.5 Kiedy odwiedzający zostawiają komentarze w witrynie, zbieramy dane pokazane w formularzu komentarzy, a także adres IP odwiedzającego i ciąg agenta użytkownika przeglądarki, aby pomóc w wykrywaniu spamu.

3.5 Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych, o których mowa w pkt 3.1 jest niezbędne do celów określonych w punkcie 4

3.6 Użytkownicy mogą przeglądać Sklep bez uprzedniej rejestracji i podawania danych osobowych.

3.7 Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane zbierane są w plikach cookies i zapisywane w ustawieniach przeglądarki.


4. Dlaczego zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.

4.1 Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia przez Sprzedawcę usług za pośrednictwem Sklepu, w szczególności:

· rejestracja Użytkownika,

· wysyłka zamówień,

· kontakt pomiędzy stronami transakcji

· wystawianie dokumentów księgowych

·   obsługa reklamacji .

·   rozstrzyganie sporów

·   rozwiązywanie problemów technicznych

·   statystyczne, doskonalenie usług i analizy.

·   obsługa klienta

·   gdy wyraziłeś zgodę przez zapisanie się na naszą listę mailingową. Zgodę tę możesz odwołać w dowolnym momencie.

4.2 Dane osobowe będą przetwarzane również w celach wynikających z odrębnych przepisów prawa, w tym: w celach podatkowych i rachunkowych.

4.4 Ze względu na prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy dane osobowe przetwarzane są również w celu:

·   Zapewnienie bezpieczeństwa usług.
·   Przeciwdziałanie oszustwom, nadużyciom i łamaniu przepisów.

· IJeśli jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego lub nakazu sądowego lub w związku z roszczeniem prawnym lub jeżeli wymagają tego przepisy podatkowe;

·   Jeśli jest to konieczne do celów naszych uzasadnionych interesów, jeśli te uzasadnione interesy nie są nadrzędne w stosunku do Twoich praw lub interesów,
takie jak dostarczanie i ulepszanie naszych usług żądanych przez Ciebie.

·   Prowadzenie kontaktu z działem serwisu również w przypadku, gdy nie są one związane z realizacją zamówienia.
·   Archiwizacja danych.


5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

5.1 Przetwarzanie zebranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5.2 Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.


Zgoda

Jak uzyskujemy Twoją zgodę?
Kiedy podajesz nam dane osobowe w celu sfinalizowania transakcji, weryfikacji karty kredytowej, złożenia zamówienia, zorganizowania dostawy lub zwrotu zakupu, wyrażasz zgodę na ich odebranie i wykorzystanie wyłącznie w tym konkretnym celu.
Jeśli zdecydujesz się podać nam swoje dane osobowe z drugorzędnego powodu, na przykład dołączając do naszej listy mailingowej newslettera, poprosimy Cię bezpośrednio o wyrażenie zgody i zapewnimy Ci możliwość odmowy.

Jak mogę wycofać zgodę?
Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na kontakt z Tobą, dalsze gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawniania Twoich danych, kontaktując się z nami pod adresem biuro@smagaprojektanci.pl


6. Czy dane będą udostępniane podmiotom trzecim?

6.1 Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Sprzedawcę oraz wybranych partnerów w celu realizacji ww. celów.

6.2 Udostępniamy Twoje dane osobowe z bardzo ograniczonych powodów i w ograniczonych okolicznościach, w następujący sposób:

· Usługodawcy. Angażujemy pewne zaufane strony trzecie:
[hosting, księgowość, mailing itp.] w celu wykonywania funkcji i świadczenia usług na rzecz naszego sklepu.

· Firmy kurierskie.

· Bramy płatnicze

Jednak niektórzy zewnętrzni dostawcy usług, tacy jak bramki płatnicze i inne podmioty przetwarzające transakcje płatnicze, mają własne polityki prywatności w odniesieniu do informacji, które musimy im przekazać w przypadku transakcji związanych z zakupami.
W przypadku tych dostawców zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności, aby zrozumieć sposób, w jaki Twoje dane osobowe będą obsługiwane przez tych dostawców.

6.3 Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym uprawnionym do ich uzyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policja, Prokuratura, Urzędy Celno-Skarbowe itp.).

6.4 Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i udostępniać Twoje dane, jeśli mamy w dobrej wierze przekonanie, że jest to uzasadnione, aby:
odpowiadać na procesy prawne lub na żądania rządowe; egzekwować moje umowy, warunki i zasady; zapobiegać oszustwom i innym nielegalnym działaniom, bezpieczeństwu lub problemom technicznym, a także zajmować się nimi; lub chronić prawa, własność i bezpieczeństwo naszych klientów lub innych osób.

W rezultacie możemy przekazać Twoje dane osobowe do jurysdykcji, w której obowiązują inne przepisy dotyczące ochrony danych i nadzoru rządowego niż Twoja jurysdykcja. Jeśli uzna się, że przekazujemy informacje o Tobie poza UE, polegamy na zgodzie i konieczności umownej.Linki

Kiedy klikniesz na linki w naszym sklepie, mogą one przekierować Cię z naszej strony. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności innych witryn i zachęcamy do zapoznania się z ich oświadczeniami o ochronie prywatności.


7. Jak długo będą przechowywane dane?

7.1 Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

7.2 Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom podatkowym, wyłudzeniom, a także w celach statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązujacej umowy.

7.3 W zakresie, w jakim wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany ww. przepisami w celu umożliwienia spełnienia wymogów prawnych tych przepisów.


8. Jakie prawa ma osoba, której dane dotyczą?

8.1 Każdy użytkownik ma prawo do:

a) Dostęp. Masz prawo do dostępu i otrzymania kopii danych osobowych, które posiadamy o Tobie, kontaktując się z nami za pomocą poniższych danych kontaktowych.

Prawo do uzyskania kopii nie może naruszać praw i wolności innych osób.

b) Poprawianie i uzupełnianie danych, jeśli uznasz, że są one nieprawidłowe lub nieaktualne.

c) Usunięcie. Możasz prawo do usunięcia swoich danych osobowych. W przypadku braku wyjątkowych okoliczności (np. gdy jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych ze względów prawnych) zazwyczaj usuwamy Twoje dane osobowe na żądanie.

Jeżeli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do wykonania umowy, może to skutkować rozwiązaniem umowy.

d) Ograniczenia ich przetwarzania. Ograniczenie przetwarzania danych możliwe jest w następujących przypadkach:

· Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych.
· Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
· Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
· Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 sek. 1 przeciwko przetwarzaniu – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

8.2 Skarga. Jeśli mieszkasz w UE i chcesz zgłosić obawy dotyczące korzystania przez nas z Twoich danych (i bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, które możesz mieć), masz prawo to zrobić w lokalnym urzędzie ochrony danych.9. W jaki sposób osoba, której dane dotyczą, może wnieść skargę?

9.1 Dla celów unijnego prawa o ochronie danych, my, Smaga Paperwood, jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz się z nami skontaktować w celu uzyskania dostępu, poprawienia lub usunięcia danych osobowych, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail:

Smaga Paperwood

Monika Smaga

Pęperzyn 62

89-410 Pęperzyń

Polska

e-mail: biuro@smagaprojektanci.pl


9.2 Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie miesiąca od otrzymania żądania.

Z uwagi na ważne okoliczności (m.in. liczbę żądań lub złożoność zgłoszenia) termin może ulec wydłużeniu o kolejne 2 miesiące.

Jednakże w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużenia terminu.

9.4 Pierwsza kopia wykazu danych osobowych jest dostarczana bezpłatnie. Za kolejne kopie pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 50 zł / 10 EUR

9.5 Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój stały charakter, Administrator może pobrać opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł / 25 EUR, a w szczególnych przypadkach odmówić podjęcia działań .

9.6 Opłaty, o których mowa powyżej należy wnosić na rachunek bankowy Administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator
podejmie działania po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym.

9.7 Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

 

10. Ciasteczka

Jeśli zostawisz komentarz na naszej stronie, możesz wyrazić zgodę na zapisywanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail i strony internetowej w plikach cookie. Są one dla Twojej wygody, abyś nie musiał ponownie wpisywać swoich danych, gdy zostawisz kolejny komentarz. Te pliki cookie będą działać przez rok.

Jeśli odwiedzisz naszą stronę logowania, ustawimy tymczasowe ciasteczko w celu ustalenia, czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i jest wyrzucane po zamknięciu przeglądarki.

Po zalogowaniu utworzymy również kilka plików cookie, aby zapisać dane logowania i opcje wyświetlania ekranu. Pliki cookie logowania działają przez dwa dni, a pliki cookie opcji ekranu przez rok. Jeśli wybierzesz „Zapamiętaj mnie”, Twój login będzie obowiązywał przez dwa tygodnie. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, pliki cookie logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz lub opublikujesz artykuł, w Twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa po 1 dniu.


11. Osadzone treści z innych stron internetowych

Artykuły w tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazy, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się dokładnie tak samo, jak gdyby użytkownik odwiedził tę inną witrynę.

Strony te mogą gromadzić dane o Tobie, używać plików cookie, osadzać dodatkowe śledzenie stron trzecich i monitorować Twoją interakcję z tą osadzoną treścią, w tym śledzić Twoją interakcję z osadzoną treścią, jeśli masz konto i jesteś zalogowany w tej witrynie.

nasz

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać

Wózek sklepowy

Brak produktów w koszyku.